การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (http://esport.winwin.co.th) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้
XSHOT E-Sport
Online tournament

หน้าแรก >> On-Line Tournamentจำกัดจำนวน: เซิร์ฟเวอร์ละ 16 ทีม

เปิดรับสมัคร: 12 ก.ค. 22 / ปิดรับสมัคร: 25 ก.ค. 22

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่: 26 ก.ค. 22 ถึงวันที่: 29 ก.ค. 22

เดือน: กรกฎาคม